≡ Menu

Avtomobilska odgovornost in zavarovanje voznika

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno zavarovanje, ki ga moramo skleniti preden želimo avto registrirati. Najpogostejše zavarovanje, ki ga dodamo avtomobilski odgovornosti je zavarovanje voznika AO+.

Kaj je in krije avtomobilska odgovornost

Z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti se zavarujemo pred škodo, ki bi jo z uporabo avtomobila povzročili drugi osebi. Krita je materialna in nematerialna škoda do višine 1.000.000€ za stvari in do 5.000.000€ za osebe. Zavarovalne vsote so zakonsko določene in so pri vseh zavarovalnicah enake, lahko pa se tudi zvišajo.

V primeru prometne nesreče ali druge škode bo zavarovalnica plačala za popravilo škode osebi, kateri smo povzročili škodo. Za popravilo škode na našem avtomobilu pa moramo imeti sklenjeno kasko zavarovanje.

Cena za avtomobilsko zavarovanje se določa na podlagi premijskih razredov. Začnemo v 14. premijskem razredu in vsako leto, ko ne povzročimo škode pridobimo en premijski razred ali 5% bonusa. Edino pri Zavarovalnici Tilia pridobite po 12. premijskem razredu 10% bonusa na leto.

Kaj je zavarovanje voznika AO+

V primeru telesnih poškodb v prometni nesreči so potniki v avtomobilu upravičeni do odškodnine za telesne poškodbe na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Voznik ni upravičen na podalgi AO, ampak mora biti sklenjeno dodatno zavarovanje voznika, ki mu pravimo tudi AO plus.

Cena za AO+ je prav tako odvisna od cene za osnovno zavarovanje AO. S sklenitvijo AO+ zavarovanja prav tako pridobite paketne popuste na skupno ceno zavarovanja.

  • Avto
  • Zavarovanje
  • Podatki

Vpišite podatke o avtomobilu

Znamka, tip in model avta (obvezno) - Prosimo, čim bolj natančno:

Moč motorja v KW in leto izdelave avtomobila (obvezno)

Pri kateri zavarovalnici imate trenutno zavarovanje? (obvezno)

Avtomobilska odgovornost (obvezno) - Označite premijski razred (bonus)
na obstoječi polici in ali želite zavarovanje voznika AO+

Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

Želite kasko zavarovanje? - Izberite polni ali delni kasko oz. Brez kaska in premijski razred
(bonus) za kasko na obstoječi polici, če želite polni kasko.

Datum vašega rojstva (obvezno)

Kje imate sklenjeno dopolnilno zavarovanje (dodatno)?

Vaše ime in priimek (obvezno) ter e-mail naslov (obvezno)

Telefonska številka in številka pošte vašega prebivališča. Tako bomo odpravili nejasnosti in vam lahko pripravili izračun brez napak. (obvezno)

Potek zavarovanja in opombe - Vpišite potek obstoječega zav. (približno)
in opombe po potrebi.

Preverite podatke in pritisnite Pošlji.

posebne popuste za cenejše zavarovanje in zanimive novice
na email (max. 1x na mesec)