≡ Menu

Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje nas ščiti pred škodo na lastnem avtomobilu. Poznamo različne kasko pakete, ki zajemajo različna kasko zavarovanja in delni kasko, ki zajema samo določeno nevarnost.

Kasko paketi

Pri kasko zavarovanju je na voljo več različnih paketov. Pri zavarovalnici Tilia, ki jo zastopamo lahko izbirate med dvema paketoma za kasko zavarovanje, pri drugih pa si svoje zavarovanje oblikujete na nekoliko drugačen način.

Polni kasko paket

Večini priporočamo Polni kasko, ki je polni kasko z dodatnimi kritji za delni kasko in zajema največje število nevarnosti. Popolni kasko zajema škodo zaradi:

 • prometne nesreče
 • toče in viharja
 • kraje in vandalizma
 • škode na parkirišču povzročene s strani neznane osebe
 • padca ali udarca kakega predmeta
 • padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb
 • neposrednega dotika z divjadjo ali domačimi živalmi
 • razbitja, poškodovanja ali tatvine standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal
 • požara, potresa, eksplozije, direktnega udara strele, zemeljskega in snežnega plazu
 • padca zrakoplova, potopitve med prevozom s trajektom, pomoč poškodovanim osebam, nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje, demonstracije, manifestacije, poplava, hodourniška ali visoka voda
 • stroški najema nadomestnega vozila
 • prevzem rešenih delov (odkup totalke)
 • dodatno so krite tudi delne kasko kombinacije za stekla, ogledala, svetlobna telesam, divjad, domače živali in škodo povzročeno na parkirišču.

S sklenitvijo popolnega kaska prav tako prejmete najvišji paketni popust za zavarovanje avtomobila.

 • Avto
 • Zavarovanje
 • Podatki

Vpišite podatke o avtomobilu

Znamka, tip in model avta (obvezno) - Prosimo, čim bolj natančno:

Moč motorja v KW in leto izdelave avtomobila (obvezno)

Pri kateri zavarovalnici imate trenutno zavarovanje? (obvezno)

Avtomobilska odgovornost (obvezno) - Označite premijski razred (bonus)
na obstoječi polici in ali želite zavarovanje voznika AO+

Za nadaljevanje pritisnite gumb Naprej.

Želite kasko zavarovanje? - Izberite polni ali delni kasko oz. Brez kaska in premijski razred
(bonus) za kasko na obstoječi polici, če želite polni kasko.

Datum vašega rojstva (obvezno)

Kje imate sklenjeno dopolnilno zavarovanje (dodatno)?

Vaše ime in priimek (obvezno) ter e-mail naslov (obvezno)

Telefonska številka in številka pošte vašega prebivališča. Tako bomo odpravili nejasnosti in vam lahko pripravili izračun brez napak. (obvezno)

Potek zavarovanja in opombe - Vpišite potek obstoječega zav. (približno)
in opombe po potrebi.

Preverite podatke in pritisnite Pošlji.

posebne popuste za cenejše zavarovanje in zanimive novice
na email (max. 1x na mesec)

Osnovni kasko

Za razliko od polnega kaska, osnovni kasko NE zajema: kraje, vandalizmain delenih kombinacij, ki jih je možno zavarovati posamezno. Namenjen je tistim, ki ne želijo zavarovanja kraje in drugih delnih kasko kombinacij.

Osnovni kasko je minimalno kasko zavarovanje, ki zajema prometno nesrečo in NE zajema kraje, toče, vandalizma, viharja in dodatnih delnih kombinacij (možno dodati).

Odbitna franšiza

Odbitna franšiza se sklepa pri kasko zavarovanju in pomeni, da zavarovanec sam plača del škode, ki nastane. 1%  OF tako pomeni, da zavarovanec sam plača do 1% nabavne vrednosti vozila, vse ostalo plača zavarovalnica. Običajno se sklepa 1% OF.

Pri popolnem kasko se odbitna franšiza upošteva samo pri škodi v prometni nesreči, vandalizmu in padcu ali udarcu kakega predmeta.

Delne kasko kombinacije

Delni kasko se lahko sklene skupaj z osnovnim kaskom ali samo z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti. Skupaj z osnovnim se sklepa zato, da manjših škod ni potrebno uveljavljati iz polnega kaska, saj bi v tem primeu naslednje leto izgubili 15% bonusa in plačali več za zavarovanje.

Delni kasko, ki ga lahko sklenemo:

Stekla, ogledala in svetlobna telesa zavarovanje pred razbitjem, poškodovanjem ali krajo standardno vgrajenih stekel, ogledal ali svetlobnih teles. Možno je skleniti tudi delni kasko samo za stekla

Divjad in domače živali zavarovanje pred neposrednim dotikom zavarovanega avtomobila z divjadjo ali domačimi živalmi.

Parkirni prostor zavarovanje pred škodo na parkiranem vozilu s strani neznanega motornega vozila. Zavarovanje krije tudi škodo zaradi padca snega, ledenih sveč ali ledenih tvorb. Zavarovanje krije tri zavarovalne primere v enem zavarovalnem letu. V primeru druge in tretje škode se plača odbitna franšiza v višini 75€

Zanimive povezave: