≡ Menu

Kaj krije nezgodno zavarovanje voznika

Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov v vozilu, ki ga lahko sklenemo skupaj z avtomobilskim zavarovanjem lahko krije naslednje nevarnosti:

  1. nezgodna smrt
  2. trajna invalidnost
  3. bolnišnični dan
  4. dnevno nadomestilo

Običajno je pri nezgodnem zavarovanju zajeta samo nezgodna smrt in trajna invalidnost. Višino zavarovalnih vsot si lahko preprosto izberemo glede na možne opcije. En krat višje zavarovalne vsote pomenijo en krat višjo ceno. Cena za ZV 4000€ za smrt in 8000€ za invalidnost je cca 7€ in se nekoliko razlikuje od zavarovalnice do zavarovalnice.

Razlika med zavarovanjem voznika AO+ in nezgodnim zavarovanjem

Veliko ljudi ne pozna razlike med nezgodnim zavarovanje in zavarovanjem voznika za telesne poškodbe, ki ga imenujemo tudi AO+. Pri nezgodnem zavarovanju je krita samo smrt (in potnikov) in trajna invalidnost voznika.

Na drugi strani pa AO+ zajema tudi druge vrste odškodnin za začasno nesposobnost za delo in druge nevšečnosti.

Prav tako je pri zavarovanju voznika zavarovalna vsota 51.000€, pri nezgodnem zavarovanju pa je običajno veliko nižja.

Povedano z drugimi besedami, denarno odškodnino pri nezgodnem zavarovanju dobite samo v primeru trajne invalidnosti, med tem ko jo pri AO+ tudi za druge, netrajne poškodbe.